Logo

За проекта
Проект T-Challenge (Entrepreneurship education using challenge-based learning - Обучение по предприемачество, основано на учене чрез предизвикателства) е насочен към създаването и изполването на уебкуестове (WebQuests ), с цел ангажиране вниманието на обучаемите и задълбочаване на познанията им по предметите, които изучават. Този тип активно учене осигурява на обучаемите разнообразни сетивни преживявания, чрез които те могат да се докоснат до реални проблеми и предизвикателства.

Тази методология набира популярност поради своята гъвкавост при формулиране на педагогически стратегии и широката й приложимост за разнообразно учебно съдържание, както и поради широко застъпеното използване на съвременни дигитални инструменти и среди. Ангажирайки се в уебкуестовете (WebQuests), обучаемите създават редица връзки със съдържанието, което им позволява да формират положителни спомени от учебния процес. Забавните и интересните моменти се открояват в спомените им, създавайки положителна емоционална връзка, която подпомага ученето.

Преките целеви групи на проекта са обучители и учители, както и обучаеми, които представляват непряка целева група, която ще е краен потребител на продуктите от проекта (WebQuests).

Проектът T-Challenge се финансира от Европейската комисия с подкрепата на програма Еразъм+. Продължителността му е 24 месеца, от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2019 г.

Предизвикайте себе си да бъдете креативни
Влез в платформата Webquest