Logo

Резултати
  • Платформа за уеб „мисии” (Webquests), която представлява отворен образователен ресурс, съдържащ 36 уебкуеста в следните сфери: иновации; предприемачество; лидерство; критично мислене; социално влияние и кръгова икономика.
  • Учебна програма за обучение за обучители – състои се от насоки за обучение и наръчник на преподавателя, благодарение на които, обучителите могат да преподават съгласно T-Challenge програмата за обучение по предприемачество, както и да разработват свои уебкуестове (WebQuests).
  • T-Challenge е и ваше предизвикателство!” – насоки за подпомагане на други европейски организации, които използват продуктите на T-Challenge. 
  • T-Challenge Pilot Report - базиран на националните пилотни доклади, предоставени от партньорите. (наличен на английски)
Предизвикайте себе си да бъдете креативни
Влез в платформата Webquest