Logo

Цели
  • промотиране на обучението по предприемачество чрез използването на алтернативни педагогически ресурси като уебкуестовете (WebQuests)
  • осигуряване на възможности за обучение по предприемачество във всички образователни сектори, включително неформалното образование
  • отправяне на предизвикателство към обучителите да разработват свои собствени образователни ресурси/WebQuests
  • промотиране на междупредметните връзки в обучителния процес и работа в сътрудничество между обучителите
  • стимулиране на предприемаческия дух у европейските граждани, чрез осигуряването на възможности за проучване, подбор, анализ, организиране и представяне на информация
Предизвикайте себе си да бъдете креативни
Влез в платформата Webquest