Logo

Viaţa circulară
Introducere
Bine aţi venit la WebQuest-ul Living Circular!
Sistemul nostru economic actual este liniar, ceea ce înseamnă că luăm, facem, folosim şi dispunem. Planeta noastră oferă resurse limitate, astfel că acest sistem este în mod evident nesustenabil, cu 3 miliarde de consumatori noi în următorii 30-40 ani. Avem nevoie de o economie nouă!
 

V-aţi fi angajat într-un viitor în care resursele de sfârşit de viaţă să fie transformate în produse care ne îmbogăţesc viaţa şi să alimentăm casele şi afacerile? Un viitor în care producţia şi consumul merg mână în mână - şi nimic nu se duce la risipă - se numeşte: economie circulară.

Economia circulară, aşa cum este definită de liderul global al conceptului Fundaţiei Ellen MacArthur, este „una care este restaurantă şi regenerativă prin design şi are drept scop menţinerea produselor, componentelor şi materialelor la cea mai înaltă utilitate şi valoare în orice moment, făcând distincţia între tehnic şi cicluri biologice. ”

În cadrul acestui sistem, deşeurile nu există. Bunurile de astăzi sunt resursele de mâine!

Această WebQuest vă va ajuta să vă familiarizaţi cu conceptul de economie circulară şi gândire circulară, precum şi beneficiile acestuia şi cum să îl promovaţi.
Activitate
V-aţi gândit vreodată la avantajele de care am putea beneficia în viaţa noastră de zi cu zi, în cazul în care întreprinderile ar aplica economia zero deşeuri / circularitatea? 

Unele din cele mai populare exemple de circularitate în viaţa de zi cu zi sunt:
· produse alimentare fără deşeuri
· producţia de plante medicale fără deşeuri
· producţia de materiale de ambalare compostabile / reutilizabile
· cafenele /ateliere cu reparaţii
· reutilizarea deşeurilor în designul de modă (prin promovarea deşeurilor ca resursă)
· upcyclingul materialelor utilizate (de exemplu, mobilier vechi)
· haine din ţesături reciclate
·  scutece reutilizabile 

Avem o sarcină dificilă pentru dvs. în acest WebQuest: identificaţi practicile circulare (întreprinderi foarte mici care aplică conceptul de circularitate / economie circulară) în regiunea dvs. şi faceţi scurte povestiri digitale (interviuri video de 3-4 minute) dintre acestea, subliniind impactul (economic, mediu, social etc.) pe care le au asupra comunităţii lor. După aceea, propagaţi aceste întreprinderi mici, utilizând instrumente de social media cum ar fi Facebook, Instagram!
Procedeu
1) Pentru a înţelege mai bine ce este gândirea circulară şi, în consecinţă, ce este economie circulară, vizionaţi videoclipurile Youtube şi discuţiile Ted din secţiunea video . În plus, puteţi citi, de asemenea, despre aceste concepte în secţiunea Link-uri utile.
Deoarece munca de colaborare dezvoltă şi alte competenţe (de exemplu , gândirea critică , munca în echipă etc.) este mai bine să lucraţi în grupuri de trei persoane, deci alegeţi colegii.


Discutaţi toate informaţiile nou primite cu colegii de echipă, concentrându-se în special pe conceptul de circularitate / gândire circulară / economie circulară.
După aceasta, împărtăşiţi-vă constatările cu grupul mai mare folosind un flipchart.

2) Discuţia dvs. de grup mare ar trebui să fie condusă de formatorul dvs. şi ar trebui să conducă la identificarea principalelor elemente de circularitate, care vor fi de fapt criteriile pe baza cărora veţi identifica întreprinderile mici din zona dvs., aplicând conceptul de gândire circulară / economie circulară.

3) Împreună cu echipa dvs. şi pe baza criteriilor convenite anterior - ca trăsături de circularitate - trebuie să identificaţi întreprinderile mici din regiunea dvs. care funcţionează în conformitate cu principiile circulare (cel puţin 1 afacere va fi identificată pe echipă).

4) În grupul mare, formatorul vă va prezenta povestirea digitală (crearea de interviuri video) şi veţi fi de acord cu lista criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească interviurile video ale tuturor echipelor (durata de timp, parametrii tehnici, interviurile, filmat, transmiţând mesajul de circularitate / gândire circulară într-un mod vizibil şi angajant, de exemplu prin utilizarea unor cuvinte cheie puternice sau imagini care comunică simboluri sau metafore, permisiunea persoanelor fizice filmate, locaţia de stocare etc.).

Sugestie: Întrebările la interviu trebuie să vă sprijine în obţinerea informaţiilor corecte şi concise.

Exemplu de întrebări:
Întrebări pentru început
-  Cum s-a  născut ideea afacerii dvs.?
-  Care este activitatea principală a afacerii dvs.?
-  Cine lucrează în această afacere?
Aptitudini şi competenţe
-  Care sunt abilităţile dvs. pentru a conduce această afacere?
-  Ce competenţe specifice aveţi?
-  Ce experienţe de lucru relevante aveţi?
Provocări cheie şi factori de succes
-  Ce vă motivează?
-  Ce este necesar pentru a avea succes?
-  La ce lucruri / aspecte / factori le atribuiţi succesul?
-  Care este impactul afacerii dvs. asupra comunităţii locale (economice, sociale, de mediu)?
Factori de succes în strategia de afaceri
-  Aţi primit sprijin din partea comunităţii locale? Finanţare naţională sau europeană?
-  Afacerea dvs. creşte? / Aveţi planuri de extindere a afacerii?
-  Ce doriţi să învăţaţi sau să ştiţi mai bine?

5) Pe baza criteriilor pentru interviurile video convenite anterior, fiecare echipă va face videoclipurile despre întreprinderile mici circular identificate utilizând telefoane inteligente sau tablete. Editarea (folosirea elementelor bogate în multimedia, de exemplu, a text şi muzică) a videoclipurilor ar trebui să fie realizată în mod similar de către echipe,  folosind software-uri gratuite simple, de ex. Moviemaker, Animatron, Video Scribe sau Adobe Premier, în cazul în care aveţi posibilitatea să utilizaţi software de editare video plătit.
 

Toate grupurile trebuie să-şi prezinte videoclipurile, iar sesiunea de feedback pe fiecare va fi condusă de formator.

6) Pentru a crea vizibilitate sporită pentru afacerile circulare identificate, utilizaţi reţele şi instrumente media sociale (Facebook şi Instagram). Împreună cu colegii de echipă creaţi posturi captivante pentru Facebook şi Instagram pentru a propaga afacerile circulare (şi produsele şi / sau serviciile lor) identificate prin utilizarea videoclipurilor dezvoltate.
Evaluarea şi rezultatele învăţării
După completarea acestui WebQuest, studenţii vor:

Cunoştinţe
(avea..)
Aptitudini
(putea să...)
Responsabilitate şi autonomie
(putea să...)
· Cunoştinţe fundamentale despre economia circulară
· Cunoaştinţe fundamentale a instrumentelor de căutare a informaţiilor
· Cunoştinţe fundamentale multimedia despre povestirile digitale 
· Cunoaştinţe fundamentale a managementului timpului
· Cunoaştinţe fundamentale a regulilor de lucru în echipă
· Cunoştinţe de bază privind comunicarea eficientă
·  Diferenţieze economia circulară şi sistemul liniar de producţie, consum şi deşeuri
· Identifice atitudini legate de procesele circulare
· Creeze şi editeze videoclipuri multimedia, utilizând software simplu
· Folosească povestiri digitale pentru a stimula gândirea critică şi pentru a comunica simboluri sau metafore
· Cerceteze, adune şi organizeze informaţii
· Lucreze într-o echipă pentru a finaliza o misiune
· Folosească modalităţi eficiente de comunicare pentru a-i convinge pe ceilalţi
·  Utilizeze competenţele proprii pentru a creşte performanţa echipei
· Ia poziţie / exprime o opinie informată atunci când compară o economie liniară cu economia circulară
· Demonstreze capacitatea gândirii critice la dezvoltarea poveştilor digitale
· Adapteze propriul comportament la circumstanţe pentru a promova un mediu de lucru în echipă
· Motiveze pe celilalţi pentru a lua parte la o schimbare pozitivă
· Coopereze cu ceilalţi pentru a atinge obiectivele echipei
· Îşi asume responsabilitatea pentru performanţa şi sarcinile proprii în echipă
· Accepte critici şi feedback-ul constructive
Concluzie
Trăiţi circular! Promovaţi gândirea circulară! Bunurile de azi sunt resursele de mâine!