Logo

Rezultāti
  • Webquests platforma plānota kā atvērts izglītības resurss (open educional resource - OER), kas iekļauj vismaz 36 interneta vidē bāzētus uzdevumus sekojošām tēmām: uzņēmējdarbības inovācija; līderība; kritiskā domāšana; sociālā ietekme; cirkulārās ekonomikas
  • Mācību pasniedzējiem programma, kas iekļauj apmācību vadlīnijas un mācību rokasgrāmatu, palīdzot pasniedzējiem un skolotājiem izmantot T-Challenge uzņēmējdarbības izglītības programmu un radīt pašiem savus WebQuest.
  • T-Challenge ir arī tavs izaicinājums! Vadlīnijas, kas paredzētas citām Eiropas organizācijām izmantot T-Challenge produktus.
  • T-Challenge Pilot Ziņojums - pamatojoties uz partneru sniegtajiem nacionālajiem izmēģinājuma ziņojumiem. (pieejams angļu valodā)
Mainies, lai kļūtu kreatīvs
Piekļūt Webquest platformai