Logo

Mērķi
  • veicināt uzņēmējdarbības izglītību, izmantojot alternatīvus pedagoģiskus resursus, kā, piemēram, WebQuests
  • izmantot uzņēmējdarbības mācības visos izglītības sektoros, tai skaitā neformālās izglītības procesā
  • izaicināt pasniedzējus radīt pašu veidotus mācību resursus / WebQuest
  • veicināt starpdisciplināru mācību programmu pieeju un uz sadarbību balstītu darbu ar izglītotājiem
  • veicināt uzņēmējdarbības garu Eiropas pilsoņiem, aicinot tos pētīt, izvēlēties, analizēt, organizēt un prezentēt informāciju
Mainies, lai kļūtu kreatīvs
Piekļūt Webquest platformai