Logo

Κοινωνικός Αντίκτυπος στην περιοχή μου
Εισαγωγή
Κατά την ίδρυση οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργάνωσης, οι διευθυντές επηρεάζονται πάντοτε από τη μορφή του αντίκτυπου που θα έχει η επιχείρηση ή η οργάνωσή τους - μεταξύ άλλων, για το κέρδος, το περιβαλλοντικό καλό ή το κοινωνικό καλό. Μια ιδέα / επιχείρηση θα πρέπει πάντα να καθοδηγείται από τη δύναμη του μετασχηματισμού της κοινωνίας στην οποία υλοποιείται / λειτουργεί.


Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι η δυνατότητα να επηρεαστεί θετικά η ζωή των ανθρώπων, για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αυτός ο αντίκτυπος είναι η επίδραση μιας δράσης που οδηγεί σε ανάπτυξη ή κοινωνική βελτίωση και πρέπει να είναι μετρήσιμος.

Για παράδειγμα, το World Wide Fund είναι ένας Αμερικανικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που είναι αφιερωμένος στην προστασία οικοτόπων και ειδών, ο οποίος αναζητά επίσης τρόπους ενίσχυσης των ικανοτήτων των τοπικών κοινοτήτων για τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Από την άλλη, το ΙΚΕΑ είναι μια σουηδική κερδοσκοπική οργάνωση που έχει το δικό της ίδρυμα – το Ikea Foundation – που εστιάζει στη χρηματοδότηση της κατοικίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και των βιώσιμων εισοδημάτων για τις κοινότητες που έχουν ανάγκη.

 

" Η διάνοια βρίσκεται στην ιδέα. Ο αντίκτυπος, ωστόσο, προέρχεται από τη δράση. "
Simon Sinek
Άσκηση
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιοι οργανισμοί / επιχειρήσεις παίρνουν την πόλη / περιοχή σας ένα βήμα μπροστά μέσω του κοινωνικού αντίκτυπου; Ο στόχος αυτής της ΙστοΑναζήτησης είναι να σας βοηθήσει να τις βρείτε!

Θα αναλάβετε το ρόλο ενός δημοσιογράφου και θα αναλύσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο ορισμένων οργανισμών / ιδρυμάτων στην περιοχή σας. Θα ξεκινήσετε κατανοώντας τον ορισμό του κοινωνικού αντίκτυπου. Στη συνέχεια, θα αναζητήσετε οργανισμούς / ιδρύματα στην περιοχή σας και θα μάθετε πώς επηρεάζουν κοινωνικά τον τοπικό πληθυσμό.

Σε ομάδες, θα επιλέξετε έναν οργανισμό / φορέα για να μελετήσετε και να κάνετε μια στοχευμένη αναζήτηση για αυτόν.

Μετά τη συγκέντρωση των πληροφοριών, θα τις οργανώσετε και θα τις παρουσιάσετε σαν δημοσιογράφος, επιλέγοντας έναν από τους τρεις ακόλουθους τρόπους: γράφοντας ειδησεογραφικό άρθρο, πραγματοποιώντας συνέντευξη για μια ραδιοφωνική εκπομπή ή κάνοντας τηλεοπτική ρεπορτάζ.

Η δραστηριότητα θα τελειώσει με μια γενική συζήτηση σχετικά με το ποιοι συγκεκριμένοι οργανισμοί / ιδρύματα, από αυτά που παρουσιάστηκαν, δημιουργούν μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο στην περιοχή σας.
Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα
Με το τέλος της Διαδικτυακής Εξερεύνησης, ο μαθητής πρέπει να:

Γνώσεις Δεξιοτητες Στάσεις
·       Κοινωνικός αντίκτυπος

·       Αξιολόγηση αντίκτυπου

·       Προετοιμασία και λήψη συνέντευξης

·       Προετοιμασία και συγγραφή άρθρου

Ηχογράφηση, βιντεογράφηση και επεξεργασία τους
·       Εντοπισμός κοινωνικού αντίκτυπου

·       Έρευνα, επιλογή και οργάνωση πληροφοριών από διαδικτυακές πηγές

·       Χρήση μεθόδου συνέντευξης για λήψη πληροφοριών από κάποιον για συγγραφή άρθρου

·       Συγγραφή ενός άρθρου που αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα ενός σταδίου έρευνας και μιας συνέντευξης

Ηχογράφηση και επεξεργασία αρχείων ήχου και βίντεο χρησιμοποιώντας το Lexis Audio Editor και το YouTube Editor
·       Εργασία σε ομάδα για επίτευξη κοινών στόχων

·       Προσαρμογή τύπου επικοινωνίας σε διαφορετικά πλαίσια

·       Εκτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου οργανισμών
Συμπέρασμα
Ο κοινωνικός αντίκτυπος ενός ιδρύματος / οργανισμού υλοποιείται πλήρως μόνο όταν περιλαμβάνει την κινητοποίηση των ανθρώπων και των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν ως παράγοντες της αλλαγής που προσπαθούν να επιτύχουν. Παρόλο που ο κοινωνικός αντίκτυπος δεν είναι πάντοτε εύκολα ορατός και απτός, αυτά τα ιδρύματα / οργανισμοί μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην κοινωνική ανάπτυξη των ομάδων και να βοηθήσουν να δοθεί ώθηση σε αλλαγή αντιλήψεων ατόμων αναφορικά με το περιβάλλον τους και, κατά συνέπεια, αλλαγή συμπεριφορών προς το καλύτερο.

Η αξιολόγηση και η ανάλυση του κοινωνικού αντίκτυπου ενός οργανισμού / ιδρύματος είναι κρίσιμη για να γνωρίζουμε αν συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές, τους πελάτες και τα μέλη της κοινωνίας να κρατούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς υπόλογους, βελτιώνοντας την πρόοδό τους προς την επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου. Και ενώ συμβαίνει αυτό, πρέπει να θυμόμαστε ότι η κοινωνική αλλαγή απαιτεί χρόνο." Κάθε ενέργεια μας έχει επιπτώσεις στις ζωές των άλλων γύρω μας."

Arthur Carmazzi