Logo

MobMap: минало, настояще и бъдеще на мобилните технологии
Въведение
Някога задавали ли сте си някои от следните въпроси: „Ако не сме запознати с нашето минало в мобилните технологии можем ли да оценим нашето бъдеще и напредъкът, който технологиите от миналото са донесли?“, „Кога са изобретени клетъчните телефони?“, „Как и защо те промениха начина ни на живот така радикално?“, „Кои са най-великите изобретения в мобилните технологии и защо мисля така?“
Знаем, че сте си задавали тези въпроси. Всички търсим техните отговори, тъй като това са въпроси, които будят нашия интерес и ни карат да се гмурнем…Да се гмурнем в света на постоянно променящите се технологии, иновации и динамични обществени промени. Все интересни неща, гарантираме ви го!


Нека заедно се впуснем в едно приключение! Добре дошли в този уебкуест! :-)
Задача
Имате много важна задача пред вас!

Вие работите за световноизвестния производител на мобилни телефони – InnoMobile. Бяхте разпределени в екип (3 до 5 члена) за проучване на историята на мобилните телефони от миналото до настоящето. Всяка група ще изработи своя собствена MobMap – времева линия на пътна карта, представяща историята на мобилните телефони, и обясняваща кои иновации са имали най-значимо влияние върху живота на хората и защо. 

    
След това екипите заедно ще проучат последните развития в мобилните технологии и ще обсъдят как мобилните телефони ще изглеждат в близко бъдеще. Ще представите вашите констатации на останалите работни групи на InnoMobile и ще проведете цялостна дискусия в компанията. Самостоятелно всеки екип трябва да реши как да изработи и представи своята MobMap – на хартия или като използва онлайн модел. Вашето проучване и заключения ще помогнат на служителите на компанията да създадат най-великия телефон на бъдещето!
Процес
Този уебкуест е най-добре да се изпълнява на групи, състоящи се от 3 до 5 обучаеми.

Стъпка 1: Храна за размисъл
Преди да започнете създаването на вашата MobMap, моля обърнете внимание на следните основни въпроси:
- Кога бяха изобретени мобилните телефони и как се промениха във времето?
- Кои бяха едни от най-значимите иновации в мобилните технологии и защо те станаха възможни?
- Как мобилните телефони промениха нашето ежедневие завинаги?
- Какво е социалното и екологично въздействие на мобилните телефони?
Има няколко източника по тези въпроси на страницата с „Полезни връзки“. Забавлявайте се със задачата да ги прегледате и да намерите отговори! 

Стъпка 2: Да се върнем там, където всичко започна

На тази стъпка трябва да се запознаете с онлайн ресурсите за този уебкуест и да проучите историята и еволюцията на мобилните телефони. Ще намерите информация, датираща назад във времето чак до първите клетъчни телефони, които бяха големи колкото тухли. За да се подготвите за вашата MobMap, моля изберете и се фокусирайте върху поне 10 различни събития от миналото до настоящето. Изберете няколко изобретения или развития в мобилните телефони, които ви изглеждат най-важни. Направете си свой собствен MobMap Research & Reflection лист хартия (за проучване и размисъл), където да си водите бележки. Важно е да включите годината, автора(ите), както и значението на всяка иновация. Създателят на избраното изобретение може да е човек или компания. И не на последно място, обяснете защо смятате, че това изобретение е важно за света.


Стъпка 3: Мозъчната атака (брейнсторминг) е ключът
На този етап вие и членовете на вашата група трябва да се подготвите за създаването на вашата MobMap. Първо трябва заедно да решите какво ще е нейното съдържание. Обсъдете с останалите членове на вашата група избраните събития/изобретения от листа хартия за проучване и размисъл (Research & Reflection). Обсъдете как една иновация води до друга. Водете си бележки въз основа на вашата дискусия. Като използва техника за мозъчна атака (брейнсторминг) (моля вижте раздел „Полезни връзки“) групата трябва да избере заедно 10-те най-значими иновации, които да бъдат представени в MobMap.

Стъпка 4: Създайте вашата MobMap 
За да изготви MobMap, всяка група трябва да избере една от двете опции по-долу:
Опция 1 е да изготви на хартия MobMap като използва формат A3.
Опция 2 е да се изготви интерактивна дигитална MopMap като се използва безплатен онлайн модел на времева линия.

+ Опция 1: Ако изберете опция 1 моля използвайте хартия А3. По-големият размер A3 осигурява повече пространство за чертежи и графики. „Шефът“ на вашата компания вече може да ви я предостави. За начало моля прегледайте няколко сайта от нашия раздел „Полезни връзки“ за вдъхновение при изготвянето на времевата линия за пътна карта. Вашият MobMap трябва да включва най-малко 10 значими събития. Помислете как тези изобретения са довели до други. Не забравяйте да споменете датата и създателя(те), както и значението на всяка иновация. От вас зависи как да направите вашата времева линия – можете да включите картини, цветни графики, текст и т.н. Информацията в нея трябва да бъде добре организирана и фактологична. Трябва да изготвите вашата MobMap като екип. Наслаждавайте се и бъдете креативни! :-)

++ Опция 2: Създайте интерактивна времева линия MobMap като използвате онлайн модел. В раздел „Ресурси“ ще намерите изобилие от връзки към уеб сайтове, които предоставят безплатни модели. Тази втора опция може да е по-интерактивна и забавна, но не забравяйте, че ще ви е необходимо известно време да се научите как да използвате такива онлайн модели. Прегледайте раздел „Ресурси“ за допълнителна информация и ръководства. Трябва да включите същия вид информация като описаната в опция 1.

Стъпка 5: Добре дошли в света на иновациите
На този етап всеки екип има 20 минути да представи своята MobMap пред другите InnoMobile работни групи. Целта на всеки екип е да представи своите аргументи в подкрепа на избраните събития и изобретения сбито и убедително в рамките на определеното време.

Сега е момента да споделите защо изобретенията, които сте включили в своя MobMap, са важни. Обяснете подробно как и по какъв начин те са променили нашия свят и всекидневния живот на хората. Например ако мислите че iPhone е оказал най-забележимото влияние върху живота на хората трябва да можете да обясните защо.
На този финален етап разгледайте видеоклиповете и линковете в нашия раздел „Ресурси“, за да направите преглед на някои от най-новите и бъдещите мобилни технологии. Някои от примерите са само концепции, а не истински (все още). Забелязвате ли някакви тенденции в дизайна и функциите на най-новите мобилни телефони? Как са се развили? Според вас как ще изглеждат клетъчните телефони на бъдещето? Как могат мобилните технологии да помогнат за решаването на най-належащите глобални предизвикателства днес?
Обсъдете вашите констатации и мисли с членовете на другите екипи и проведете цялостна дискусия в компанията. Креативният отдел на InnoMobile ще се нуждае от вашите идеи за проектирането на нови иновации.
Оценка и резултати от обучението
След завършването на този уебкуест, обучаемите ще могат да:

Знания Умения Нагласи
 • основни познания как да използваме иновативни инструменти за обучение – времеви линии на пътни карти
 • основни познания за мобилните технологии;
 • основни познания за техниките на брейнсторминг (мозъчна атака);
 • основни познания за техниките на презентация;
 • основни познания как се подготвя групова презентация.
 • използване на технологични умения за онлайн проучвания с цел изпълнение на набор от задачи;
 • проучване, събиране и систематизиране на информацията от интернет за създаване на съдържателен продукт;
 • практикуване на техника за мозъчна атака (брейнсторминг);
 • прилагане на критично мислене за избор на значими събития;
 • правене на връзки между минали събития и изобретения;
 • планиране и създаване на пътна карта за продукт;
 • презентация пред аудитория.
 • създаване на собствена представа за това какво представляват иновациите в мобилните технологии и как са променили нашия свят;
 • съвместна работа в екип;
 • прогнози за бъдещето на технологичните иновации
Заключение
„Мобилните технологии завинаги промениха света, в който живеем. Ние сме онлайн, по един или друг начин, през целия ден. Нашите телефони се превърнаха в отражения на нашите характери, нашите интереси и нашите самоличности. Те крият много от това, което е важно за нас.“ - Джеймс Коми

Мобилните технологии пренареждат всекидневния ни живот по фундаментален начин. Чрез този уебкуест бяхте обучени да използвате сътрудничество, креативност и интернет ресурси, за да проектирате и изработите ваша собствена MobMap – времева линия на пътна карта, представляваща еволюцията на мобилните телефони и очертаваща най-големите изобретения в мобилните технологии. След като завършите този уебкуест ще имате по-добро разбиране за процеса на иновациите при мобилните технологии.