Logo
В нашия 3-ти бюлетин можете да прочетете за пилотните тестове, проведени през периода май - юли, заедно с кратка информация за заключителната конференция, която трябва да бъде организирана на 29 август.